Çevre Politikamız

Peyman Kuruyemiş A.Ş. Çevre Yönetim Sistemi politikası yazılı hale getirilerek 16.08.2016 tarihinde Çevre Kurulu tarafından onaylanmış olup tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize duyurulmuştur. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz bu politikanın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. PEYMAN üst yönetimi tarafından politikanın uygulanması için gerekli destek verilmiştir. Politikamız kamuoyunun incelemesine açıktır.

Peyman Kuruyemiş A.Ş. olarak,

1- Çevre yönetim sistemine ilişkin olarak, atık yönetimi ve çevresel etkilere ilişkin sonuçlar ile bağlantılı hesap verme sorumluluğunu almayı,

2- Çevre yönetim sistemini etkileyen iş süreçlerinin bağlantılı olduğu ilgili tarafların beklentilerini karşılamayı,

3- Planlamış olduğumuz ÇYS’ye ait hedeflerin başarılması ve sürekli iyileştirilmesinin teşviki için gereken kaynakları sağlamayı,

4- Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için, atıkları kaynağında ayrıştırmayı, doğal kaynakların kullanımının azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı,çevreyi korumayı ve bu çalışmalarının ölçüm sonuçlarını izleyerek kontrol etmeyi,

5- Kuruluşumuzun direk ve dolaylı olarak etkilediği çevresel sonuçların değerlendirmesini yapmayı,

6- ÇYS sistemimize ilişkin olarak tüm ilgililerin, ÇYS’ye katılımını sağlamak için gereken eğitim, bilgi vb. kaynakları temin etmeyi ve katkılarını değerlendirerek teşvik etmeyi,

7- Proses tasarımlarımızda, geri dönüşümlü ve çevreye zararsız malzemeler kullanmayı

8- Ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel sonuçlarını kontrol altında tutmayı taahhüt ederiz.